Circulaire Economie

No Waste

Herso staat voor eindeloos (her)gebruik. Voor unieke producten met een lage footprint. Vanuit de gedachte dat hout nooit afval kan zijn, maken wij circulaire vloeren, meubels en interieurs.

 

Noem ons idealisten. Dat mag. Maar we zijn ook realistisch. Alles wat we maken, moet kwalitatief hoogstaand zijn. Er goed uitzien. Bij ons komt idealisme en realisme samen.

 

In co-creatie met projectinrichters, architecten, aannemers en particulieren maken wij waar wat we beloven. Van ontwerp tot eindproduct.

Respect voor natuurlijke grondstoffen

Bomen zijn fantastisch. Ze produceren zuurstof, filteren CO2 uit de lucht en zetten dat om in de vorm van hout. Daarnaast zijn bomen een goede bescherming tegen uitdroging en erosie van de bodem. Toch kappen we wereldwijd al jarenlang veel meer bomen dan er bijkomen. De schaarste die dit tot gevolg heeft, dwingt ons op een andere manier te kijken naar ons productieproces en onze ontwerpen. De houtbewerkers van Herso oogsten daarom hun hout in stedelijk gebied, het zogenaamde urban mining. Dit is een arbeidsintensief proces, maar het levert unieke producten op die het milieu niet belasten en daarmee de wereld in twee opzichten mooier maken.

Voor onze kinderen

De VN ziet klimaatverandering als een van de grootste uitdagingen van onze tijd. De gevolgen van klimaatverandering zijn inderdaad verschrikkelijk. Overstromingen en daartegenover steeds langere periodes zonder neerslag die een bedreiging vormen voor zowel stedelijke gebieden als de landbouw, globale temperatuurstijgingen, vluchtelingenstromen als gevolg van tekorten aan drinkwater en voedsel.

De Nederlandse overheid streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Wij vinden dat circulair ondernemen noodzaak is. Een economie die volledig draait op herbruikbare grondstoffen zorgt voor een wereld die we wél aan onze kinderen en kleinkinderen kunnen overdragen. Wij zijn ambitieuzer dan de Nederlandse overheid en alvast begonnen – 2050 is veel te ver weg.

Impact op uw (nieuwbouw)project

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is zeer positief over de mogelijkheden die de circulaire economie biedt. Op de website van RVO worden termen gebruikt als maatschappelijk verantwoord inkopen, reductie CO2-emissies, Breeam, meer hergebruik, minder milieu-impact, optimaliseren materiaalgebruik en MilieuPrestatie Gebouwen (MPG).
Duidelijk is dat hergebruik van grondstoffen het fundament vormt van een circulaire economie. En of uw redenen nu ideëel of economisch van aard zijn: Herso biedt u kwalitatief hoogstaande en duurzame producten met een geweldige uitstraling die bovendien de MPG van uw (nieuwbouw)project positief beïnvloeden.

Samenwerken en kennis delen

Circulair ondernemen betekent ook samenwerken en delen. Zo delen we onze kennis door studenten van verschillende opleidingen en niveaus een stageplek te gunnen binnen onze onderneming en ondersteunen we initiatieven op het gebied van inzamelen.

Samen met professor Jan Jonker heeft Rik Ruigrok meegeschreven aan het handboek voor de circulaire economie Nieuwe business modellen met als ondertitel: samen werken aan waardecreatie. Ook zijn quotes van Rik terug te vinden in Éen zwaluw voorspelt veel goeds, waarin de resultaten zijn opgenomen van het landelijk onderzoek 2016-2017 naar businessmodellen voor de circulaire economie.